Overgangsordning vedr. plastrør

Gældende frem til den 23. august 2020
  • dk-vand > Overgangsordning vedr. plastrør

Frem til den 23. august 2020 er en overgangsordning gældende, hvor vandforsyningsselskaberne accepterer de produkter, der er certificeret efter både den gamle og den nye certificeringsordning.

Forsyningsselskaberne kan i denne periode stille krav om individuelle og supplerende migrationsprøvninger for produkter, der er certificeret efter de gamle bestemmelser.

Du skal være opmærksom på følgende:

  1. Alle certifikater, der er udstedt efter de gamle bestemmelser, bortfalder når certifikatet udløber eller senest den 23. august 2020.
  2. Fra den 23. august 2017 kan du kun søge om DK-VAND-certifikat efter de nye bestemmelser. Migrationsprøvninger udført efter de gamle bestemmelser kan anvendes, hvis der er overensstemmelse med de nye bestemmelser. Migrationsprøvningerne må maksimalt være 12 måneder gamle, når du søger.
  3. Hvis dit produkt har et DK-VAND-certifikat, der er udstedt efter de gamle bestemmelser, kan du få certfikatet opgraderet til at gælde efter den nye certificeringsordning på følgende betingelser:
    – Du anmoder DHI Miljø og Toksikologi om en ny toksikologisk vurdering, som viser, at produktet lever op til  de nye bestemmelser.
    – Hvis produktet ikke opfylder de nye bestemmelser, skal du have udført supplerende migrationsprøvninger.