Certificeringsbestemmelser

for plastrør og tilhørende produkter
  • DK-VAND > Certificeringsbestemmelser

Krav for DK-VAND-godkendelse af plastrør og tilhørende produkter, der anvendes i drikkevandsforsyningen i Danmark

De sundhedsmæssige krav som gælder i Danmark skal være opfyldt, i prøvningsprogrammet vil de toksikologiske krav være udspecificeret.

 

1.0 Procedure

1.1

Der skal foreligge en INSTA-CERT-certificering af produktet, jf. gældende SBC (særlige bestemmelser for certificering). Oplysninger om INSTA-CERT-certificering og relevante SBC’er kan findes her >>.

1.2

Der skal udarbejdes et prøvningsprogram baseret på en toksikologisk vurdering af råvaren, som omfatter polymeren og samtlige tilsætningsstoffer, dvs. antioxidanter, hjælpestoffer, farvestoffer m.m.

1.3

På baggrund af prøvningsresultaterne skal der foreligge en samlet positiv toksiko­logisk vurdering fra DHI af hvert analyseresultat, jf. acceptkravene i prøvningsbe­stem­­melserne.

1.4

Det er kun ejeren af INSTA-CERT-certifikatet, dvs. producenten, der kan ansøge om en DK-VAND-godkendelse.

1.5

Ansøgning om et DK-VAND-certifikat sker ved henvendelse til Dancert.

1.6

Det er Dancert, der administrerer DK-VAND-ordningen mht. udstedelse, fornyelse og annullering af certifikater samt krav til inspektioner, dvs. omfang og frekvens.

1.7

Inden produktet må DK-VAND-mærkes, skal der foreligge en akkrediteret inspek­tionsrapport uden afvigelser, hvor bl.a. følgende er kontrolleret:

  1. Overensstemmelse og sporbarhed mellem anvendte materialer og DK-VAND-certifikatet.
  2. Procedurer for håndtering og opbevaring, herunder at der ikke sker en forurening af produkterne, f.eks. ved afpropning af rørene.
  3. Overensstemmelse mellem dimensioner og SDR-grupper angivet i certifikatet og de producerede produkter.
  4. Dokumenterede procedurer og registreringer vedr. produktionen af DK-VAND-mærkede rør.
  5. Korrekt mærkning.

1.8

Hvis ovenstående certificeringsbestemmelser er overholdt, tilføjer Dancert DK-VAND-logoet til INSTA-CERT-certifikatet ud for den pågældende produkttype, dimensions­gruppe og SDR-gruppe.

Certificeringen er gyldig i tre år, hvis materialesammensætningen og/eller produktionsstedet ikke ændres. Produktet kan re-certificeres i forbindelse med ændringer i løbet af de tre år og ligeledes ved udløbet af certificeringen efter de tre år.

2.0 Krav for opretholdelse af DK-VAND-certifikatet

2.1

Certifikatindehaveren skal i løbet af certificeringsperioden, som er på tre år, udtage prøver til analyser, jf. relevante prøvningsbestemmelser.

2.2

Et akkrediteret inspektionsorgan skal årligt foretage en akkrediteret inspektion på produktionsstedet.

2.3

Hvis et råmateriales sammensætning eller handelsnavnet ændres, eller der skiftes produktionssted, skal certifikatindehaveren anmode om en ny toksikologisk vurdering og prøvning. Hvis et handelsnavn på et materiale ændres, kan godkendelsen opretholdes på betingelse af, at råvareproducenten udleverer en tro og love-erklæring på, at råmaterialets sammensæt­ning er uændret.

Dancert opdaterer certifikaterne med det nye handelsnavn, når denne erklæring foreligger.

2.4

DK-VAND-certifikatet bortfalder, hvis certificeringsbestemmelserne ikke kontinuerligt efterleves.

 

Prøvningsbestemmelser

Læs her om prøvningsbestemmelserne >>