Nye krav til plastrør

Særlig ordning for plastrør og tilhørende produkter

Den nye certificeringsordning

I forbindelse med beslutningen om fra 1. januar 2015 at etablere en særlig DK-VAND-ordning for plastrør og tilhørende produkter blev i første omgang de tidligere DS-certificeringskrav videreført.

Samtidig blev i samarbejde mellem interessenterne igangsat arbejde med henblik på nye krav, som tog udgangspunkt i de diskussionspunkter, der har været angående plastrør, og hvor vandforsyninger og leverandører ofte har haft forskellige tolkninger.

 

Arbejdet med de nye krav er nu afsluttet med fastlæggelse af nye prøvnings- og certificeringsbestemmelser, hvilket er udmøntet i følgende bestemmelser, der træder i kraft 15. april 2017 – men med en overgangsordning:

 

• DK-VAND 0-1 DK-VAND mærkets udformning og anvendelse
• DK-VAND 1-1 Certificeringsbestemmelser for plastrør og tilhørende produkter
• DK-VAND 1-2.1 Prøvningsbestemmelser plastrør.

 

Desuden pågår aktuelt arbejde med:
• DK-VAND 1-2.2 Prøvningsbestemmelser plastfittings til plastrør
• DK-VAND 1-3 Vejledning for håndtering af plastrør og fittings.

 

Bestemmelserne kan sammen med andre offentliggjorte DK-VAND-dokumenter findes under Bestemmelser >>

De sundhedsmæssige DK-VAND-krav er som tidligere knyttet sammen med de funktions- og holdbarhedskrav, som er omfattet af det nordiske polymark-mærke og administreret af INSTA-CERT.

Nordisk polymark mærke:

NordicPolymark