Organisationen

DK-VAND samler interessenterne

DK-VAND samarbejdet

DK-VAND er et samarbejde mellem følgende tre hovedinteressenter:

• Danske vandforsyninger repræsenteret ved de danske vandforsyningsorganisationer og danske vandforsyninger

• Leverandører af produkter til den danske vandforsyning repræsenteret ved brancheorganisationer og virksomhedsrepræsentanter

• Teknologisk Institut, der har været medinitiativtager, og som uvildigt, non-profit GTS-institut har bred ekspertise på vandforsynings- og komponentområdet, deltager i standardisering mv. samt yder en række services relateret til vandforsyning.

Formålet med DK-VAND er at sikre og synliggøre, at de danske krav vedr. afgivelse af sundhedsskadelige stoffer samt smag og lugt til drikkevandet er opfyldt for produkterne i drikkevandsforsyningen. Dette skal ske gennem tydeliggørelse og afklaring af kravene, samt gennem en certificerings- og mærkningsordning, som viser at kravene er opfyldt.

DK-VAND’s styregruppe

DK-VAND har som højeste myndighed en styregruppe bestående af repræsentanter for de tre hovedinteressenter, men hvor andre med relevans og interesse for DK-VAND’s virke, herunder underleverandørerne, kan deltage som gæster på møderne.

I det daglige tegnes DK-VAND af en styregruppe, samt for aktiviteternes vedkommende af de godkendte leverandører, hhv. Dancert, der varetager certificering og hjemmesidens opdatering, og DHI Miljø og Toksikologi, der dækker toksikologirådgivning. Herudover er etableret et fast Materialeudvalg, der via eksperter – bl.a. fra de store vandforsyninger – bistår ved vurdering af materialekrav.

 

Kontaktpersoner

Formand for styregruppen er Sten Kloppenborg, DANVA, sk@danva.dk

Næstformand og sekretær er Peter Sejersen, NPG Denmark, peter@psejersen.dk