Sådan fungerer ordningen

Certificering sikrer forbrugerne
  • dk-vand > Sådan fungerer ordningen

Strenge krav til drikkevandskvalitet

I Danmark har vi strenge krav til drikkevandskvaliteten. Derfor skal produkter i kontakt med drikkevand prøves efter særlige danske krav for at sikre, at de ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer eller smag og lugt til drikkevandet. DK-VAND-certificeringen sikrer forbrugerne, at disse krav er opfyldt.

For at et produkt kan blive DK-VAND-certificeret, skal producenten derfor dokumentere, at produktet ikke er sundhedsskadeligt at anvende i drikkevandsforsyningen. Dette dokumenteres gennem bl.a. toksikologiske vurderinger, akkrediterede migrationsprøvninger og løbende, uvildig akkrediteret inspektion af produktionen.

Desuden skal det opfylde funktions og holdbarhedsmæssige krav, hvor DK-VAND refererer til de certificeringsordninger, der omfatter dette. For plastrør og tilhørende produkter er det den nordiske polymark mærke-ordning administreret af INSTA-CERT (et samarbejde mellem en række nordiske certificeringsorganer, herunder Dancert fra Danmark).

Når et produkt er blevet certificereret, kan producenten mærke produktet med DK-VAND-mærket. Samtidig får produktet et certifikat, der vil fremgå af DK-VAND's liste over certificerede produkter Certifikatet gælder i tre år og skal derefter fornys. Det er producenten, der afholder omkostningerne ifm. certificering og mærkning.

Læs om certificeringsproceduren idetaljer her >>