Sådan foregår certificeringen

- trin for trin

Hvis produktet allerede er certificeret af INSTA-CERT, kontakter du DK-VAND og søger om en DK-VAND-certificering. Du kan bruge kontaktformularen her på siden.

Betingelser for Nordic Poly Mark skal være opfyldt, inden der kan udstedes et DK-VAND certifikat.

Hvis dit produkt ikke er INSTA-CERT-certificeret med det nordiske Polymark-mærke, kan du læse mere om INSTA-CERT’s certificeringer og betingelser for NordicPolyMark her >>

Før du kan søge om en DK-VAND-certificering af produktet, skal produktet være certificeret af INSTA-CERT for det nordiske Polymark-mærke, dvs. de fysiske og mekaniske krav til produktet skal være opfyldt.

DHI udarbejder et toksikologisk prøvningsprogram for produktet, som omfatter en vurdering af råvaren, dvs. polymeren og samtlige tilsætningsstoffer, fx antioxidanter, hjælpestoffer, farvestoffer m.m., der indgår i produktet.

DHI sender prøvningsprogrammet til dig.

Du får udført en migrationsprøvning iht. prøvningsprogrammet ved et prøvningsinstitut, der er akkrediteret til de pågældende prøvninger.

Når du modtager prøvningsrapporten med analyseresultaterne, sender du den til DHI, som foretager en toksikologisk vurdering.

Hvis DHI vurderer, at kravene er overholdt, sender DHI en rapport med en toksikologisk vurdering til ansøgeren og til Dancert, som udsteder DK-VAND-certifikatet. Det er Dancert, der administrerer DK-VAND-certificeringsordningen mht. udstedelse, fornyelse og annullering af certifikater.

Inden du må mærke produktet med DK-VAND-mærket, skal et akkrediteret inspektions­organ foretage en inspektion på produktionsstedet iht. certificeringsbestemmelserne. Inspektionsrapporten skal være uden afvigelser. Producenten afholder de omkostninger, der er forbundet med inspektionen.

Hvis certificeringsbestemmelserne er overholdt uden afvigelser, tilføjer Dancert DK-VAND-mærket i NordicPolyMark-certifikatet ud for den pågældende produkttype, dimensionsgruppe og SDR-gruppe.

Certificeringsperioden er tre år. Derefter skal produktet certificeres på ny.

Vil du ansøge eller i kontakt med DK-VAND?

Start med at sende en email til een af vore kontaktpersoner:

Du er velkommen til at skrive direkte til vores kontaktpersoner hos DANVA og NPG

 

For generelle henvendelser til DK-Vands forretningsudvalg

FORMAND STEN KLOPPENBORG – DANVA
SK@DANVA.DK
NÆSTFORMAND PETER SEJERSENNPG
PETER@PETERSEJERSEN.DK

 

Henvendelser vedr. certificering

DIREKTØR JØRGEN BAADSGAARD-JENSEN, DANCERT
JBAD@DANCERT.DK

FLEMMING PETRI STEENFELDT, DANCERT
FPST@DANCERT.DK