Sådan foregår certificeringen

- trin for trin

For at opnå en DK-VAND certificering skal kravene i prøvningsbestemmelserne for det aktuelle produkt opfyldes. Herunder også eventuelle Mekanisk/ fysiske krav. Prøvningsbestemmelser

Hvis produktet ifølge prøvningsbestemmelserne skal være i INSTA-CERT-certificeret med det nordiske Polymark-mærke, kan du læse mere om INSTA-CERT’s certificeringer og betingelser for NordicPolyMark her >>

DHI udarbejder et toksikologisk prøvningsprogram for produktet, som omfatter en vurdering af råvaren, dvs. polymeren og samtlige tilsætningsstoffer, fx antioxidanter, hjælpestoffer, farvestoffer m.m., der indgår i produktet.

DHI sender prøvningsprogrammet til dig.

Du får udført en migrationsprøvning iht. prøvningsprogrammet ved et prøvningsinstitut, der er akkrediteret til de pågældende prøvninger.

Når du modtager prøvningsrapporten med analyseresultaterne, sender du den til DHI, som foretager en toksikologisk vurdering.

Hvis DHI vurderer, at kravene er overholdt, sender DHI en rapport med en toksikologisk vurdering til ansøgeren og til Dancert, som udsteder DK-VAND-certifikatet. Det er Dancert, der administrerer DK-VAND-certificeringsordningen mht. udstedelse, fornyelse og annullering af certifikater.

Inden du må mærke produktet med DK-VAND-mærket, skal et akkrediteret inspektions­organ foretage en audit på produktionsstedet iht. certificeringsbestemmelserne. Auditrapporten skal være uden afvigelser. Producenten afholder de omkostninger, der er forbundet med denne audit.

Hvis certificeringsbestemmelserne er overholdt uden afvigelser, tilføjer Dancert certifikatet på listen Gældende DK-VAND certifikater

Certifikatet er gyldig så længe det er synligt på listen. Dvs at de løbende kontroller overholdes.

Vil du ansøge eller i kontakt med DK-VAND?

Start med at sende en email til een af vore kontaktpersoner:

Du er velkommen til at skrive direkte til vores kontaktpersoner hos DANVA og NPG

 

For generelle henvendelser til DK-Vands forretningsudvalg

FORMAND STEN KLOPPENBORG – DANVA
SK@DANVA.DK
NÆSTFORMAND PETER SEJERSENNPG
PETER@PETERSEJERSEN.DK

 

Henvendelser vedr. certificering

DIREKTØR JØRGEN BAADSGAARD-JENSEN, DANCERT
JBAD@DANCERT.DK

FLEMMING PETRI STEENFELDT, DANCERT
FPST@DANCERT.DK