Krav til producenten

i den treårige certificeringsperiode

Vi stiller krav til dig – også i den periode, hvor dit produkt er certificeret

DK-VAND-certificeringen forudsætter, at producenten lever op til en række krav, som også gælder i løbet af den treårige periode, hvor godkendelsen løber. Hvis certificeringsbestemmelserne ikke bliver efterlevet i hele certificeringsperioden, vil certifikatet bortfalde.

 

Løbende kontrolprøvninger af produktet

I løbet af certificeringsperioden skal der udtages stikprøver til migrationsprøvning for at eftervise, at produktet til stadighed overholder certificeringskravene.

Det er producenten, der skal sørge for, at der bliver udtaget stikprøver i henhold til de relevante prøvningsbestemmelser.

 

Årlig inspektion af produktionen

Hvert år skal producenten sørge for, at et akkrediteret inspektionsorgan foretager inspektion på produktionsstedet iht. de relevante certificeringsbestemmelser.

Læs mere om de relevante prøvningsbestemmelser og certificeringsbestemmelser her >>

Har du spørgsmål?

Kontakt os, hvis du vil vide mere om kontrolprøvninger og inspektioner.

Du kan skrive til:

DIREKTØR JØRGEN BAADSGAARD-JENSEN, DANCERT
JBAD@DANCERT.DK

FLEMMING PETRI STEENFELDT, DANCERT
FPST@DANCERT.DK