Krav til produkterne

- mekanisk, fysisk og toksikologisk

DK-VAND-certificeringen stiller en række specifikke krav til de enkelte produkter

Et DK-VAND certifikat er altid forbundet med en mekanisk og fysisk produktgodkendelse der er baseret på en EN standard.

De sundhedsmæssige krav som gælder i Danmark skal være opfyldt, i prøvningsprogrammet vil de toksikologiske krav være udspecificeret.

Læs her om prøvningsbestemmelserne >>

Kontakt os

Hvis du vil vide mere, inden du søger om certificering af dit produkt.

Du kan skrive til:

DIREKTØR JØRGEN BAADSGAARD JENSEN, DANCERT
JBAD@DANCERT.DK

FLEMMING PETRI STEENFELDT, DANCERT
FPST@DANCERT.DK