Krav til produkterne

- mekanisk, fysisk og toksikologisk

DK-VAND-certificeringen stiller en række specifikke krav til de enkelte produkter

Et DK-VAND certifikat er altid forbundet med en mekanisk og fysisk produktgodkendelse der er baseret på en EN standard.

De sundhedsmæssige krav som gælder i Danmark skal være opfyldt, i prøvningsprogrammet vil de toksikologiske krav være udspecificeret.

 

Kontakt os

Hvis du vil vide mere, inden du søger om certificering af dit produkt.