Certifikater

for producenter af plastrør til drikkevand

Her finder du certifikater udstedt til producenter af produkter til brug i vandforsyning. Certifikatet skal findes på denne side for at være gyldigt

Der  findes i en overgangsperiode to typer certifikater, da COVID-19 har  forsinket overgangen til de nye DK-VAND certifikater

Nedenstående DK-VAND certifikater er udstedt i henhold til DANCERTs supplerende certificeringsbestemmelser af 19 marts 2021. Certifikaterne er gyldige når de findes på nedenstående liste med gyldighed fra datoen i højre kolonne.