Sådan arbejder DK-VAND

  • dk-vand > Sådan arbejder DK-VAND

DK-VAND er organiseret med en styregruppe som øverste myndighed.

Styregruppen udpeger den strategiske retning for ordningen og godkender alle dokumenter med betydning for certificeringsgrundlaget. Et forretningsudvalg med repræsentanter fra styregruppen varetager den daglige drift og kontakt med DK-VANDs interessenter og underleverandører. Forretningsudvalget kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til at varetage specifikke opgaver, såsom udvikling af prøvnings og certificeringsbestemmelser. I opgaveløsningen  inddrages relevante eksperter fra forsyninger, producenter, prøvningslaboratorier, toksikologiske rådgivere og/eller certificeringshavere  efter behov. Fælles for disse arbejdsopgaver er, at de udføres frivilligt, dvs. at der lægges timer i arbejdet i et ligeligt forhold afhængigt af kompetencer. Der er altså intet økonomiske mellemværende imellem de parter der udvikler bestemmelser og regler eller som leder DK-VAND. Vi kalder derfor DK-VAND for en ”Hvile i sig selv ordning”. Medlemmerne af styregruppen og forretningsudvalget deltager i jævnlige møder. Det sikrer en gensidig videndeling omkring DK-VAND, viden omkring materialer i kontakt med drikkevand samt generel ny viden med relevans for DK-VAND.

 

 

Indtægterne fra certifikaterne anvendes til driften af hjemmesiden DK-VAND.org, til markedsføring og til at medfinansiere projekter der kan udvikle DK-VAND-ordningen.

Når prøvnings- og certificeringsbestemmelser er udarbejdet i DK-VAND overgår de til DANCERT, der varetager selve certificeringen. DANCERT er akkrediteret af DANAK  til at udføre certificering efter Dancerts supplerende bestemmelser for DK-VAND

Den toksikologiske vurdering, laboratorietest og omkostninger til fabriksinspektion udføres på kommercielle vilkår, dvs. i henhold til kontrakter imellem ansøger og de udførende  prøvningslaboratorier.

DK-VAND vil Udvikle ordningen til at favne alle produkter i vandbanen, udvikle nye kompetencer og viden igennem projekter og undersøgelser. DK-VAND  Udfører ledelse af, og drift af certificeringsordningen.