Søgeprocessen

- trin for trin

For at opnå en DK-VAND certificering skal kravene i prøvningsbestemmelserne for det aktuelle produkt opfyldes. Herunder også eventuelle Mekanisk/ fysiske krav. Prøvningsbestemmelser

Hvis produktet ifølge prøvningsbestemmelserne skal være i INSTA-CERT-certificeret med det nordiske Polymark-mærke, kan du læse mere om INSTA-CERT’s certificeringer og betingelser for NordicPolyMark her >>

Du skal aftale med Dancert hvilke produkter du vil have certificeret. Derefter udarbejder DHI et toksikologisk prøvningsprogram for produktet, som omfatter en vurdering af råvaren, dvs. polymeren og samtlige tilsætningsstoffer, fx antioxidanter, hjælpestoffer, farvestoffer m.m., der indgår i produktet.

DHI sender prøvningsprogrammet til dig.

Dancert udtager emner til prøvning på din virksomhed, og der udføres en migrationsprøvning iht. prøvningsprogrammet ved et prøvningsinstitut, der er godkendt af Dancert og er akkrediteret til de pågældende prøvninger.

Når du modtager prøvningsrapporten med analyseresultaterne, sender du den til Dancert og DHI. DHI foretager en toksikologisk vurdering.

DHI sender en rapport med en toksikologisk vurdering. Dancert kontakter dig med hensyn til resultater af prøvning og toksikologisk vurdering Det er Dancert, der administrerer DK-VAND-certificeringsordningen mht. udstedelse, fornyelse og annullering af certifikater.

Inden du må mærke produktet med DK-VAND-mærket, skal Dancert gennemføre en certificeringsaudit på virksomheden og sikre at i efterlevet kravene i certificeringsbestemmelserne. certificeringsbestemmelserne. Auditrapporten skal være uden afvigelser. Producenten afholder de omkostninger, der er forbundet med denne audit.

Når alt er fundet i orden, herunder afvigelser fra bestemmelserne er håndteret og lukket kan Dancert udstede et DK-VAND certifikat. Produkterne skal mærkes i henhold til certificeringsbestemmelserne. Gældende DK-VAND certifikater

Dancert vil udføre årlig overvågningsaudits Certifikatet er gyldig så længe det er synligt på DK-VAND og Dancerts hjemmesider

Hvis du vil  søge om DK-VAND certifikat 

Kontakt Dancert A/S eller benyt denne formular

https://www.dancert.dk/bestemmelser/skemaer/

Det er Dancert A/S der administrerer DK-VAND certificeringsordningen hht. udstedelse, fornyelse og annullering af certifikater.