Organisering

DK-VAND tegnes overordnet og formelt af en styregruppe, bestående af repræsentanter for følgende organisationer der er valgt ved DK-VANDs årsmøde 13 marts 2024

Formand: Sten Kloppenborg

sk@danva.dk

Næstformand: Peter Sejersen

peter@psejersen.dk

DANVA er en interesseorganisation for alle, der arbejder professionelt med vand, spildevand og klimatilpasning. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed. DANVA repræsenterer de store og mellemstore vandforsyninger i Danmark.

Danske Vandværker er brancheforening for cirka 1.700 forbrugerejede, andelsbaserede og demokratisk funderede vandværker, samt virksomheder, der leverer ydelser, rådgivning og materialer til vandværker. Danske Vandværker arbejder for at beskytte grundvandet. Vi uddanner og rådgiver medlemsvandværkerne og varetager deres interesser både politisk og fagligt. Derudover arbejdes der også for at udbrede kendskabet til medlemsdemokrati og forbrugereje.

 

 

 

 

 

NPG Danmark er en del af Plastindustrien, hvor vi er organiseret i Rørsektionen. Vi varetager interesserne for de danske plastproducenter og leverandører i forbindelse med bl.a. standardisering, genanvendelse og DK-VAND godkendelses  ordningen.

 

 

Eurofins Product Testing Denmark A/S specialiserer sig i test, rådgivning og certificering af forbrugerprodukter. Laboratoriet tilbyder en bred vifte af services til producenter samt importører. Hovedfokusområder er test og certificering af byggematerialer, heriblandt drikkevandsinstallationsprodukter samt test og rådgivning indenfor fødevarekontaktmaterialer.

Eurofins Product Testings arbejde indenfor drikkevandsinstallationsprodukter består i rådgivning, test og certificering samt deltagelse i arbejdsgrupper omkring fremtidig lovgivning. bl.a. Group of future notified bodies for Drikkevandsdirektivet.

 

 

 

DK-VAND samarbejder med DANCERT og DHI om certificering og Toksikologiske vurderinger.

 

Dancert A/S er et datterselskab til Teknologisk Institut, som udfører certificering. Dancert A/S er akkrediteret til certificering indenfor DK-VAND og er partner i INSTA-CERT.

Derudover er Dancert A/S akkrediteret indenfor en bred vifte af certificeringsordninger på det tekniske område. Det drejer sig for eksempel om CE-mærkning af byggevarer, certificering af ledelsessystemer indenfor kvalitet og miljø, typeafprøvning og enhedsverifikation maskiner og personcertificering af statikere. Dancert er notificeret organ indenfor Byggevareforordningen, Trykudstyrsdirektivet, ATEX-Direktivet og Maskindirektivet. Derudover deltager Dancert i Group of Future Notified Bodies for Drikkevandsdirektivet.

 

DHI A/S udvikler, anvender og formidler forskning, teknologi og digitalisering inden for vand og vandmiljø.
DHI blev grundlagt i 1964 og er aktiv i 115 lande. DHI’s 1.100 medarbejdere rådgiver virksomheder og offentlige institutioner i at fremme bæredygtig udvikling af jordens mest dyrebare ressource – vand.
DHI er det ene af Danmarks syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), som er godkendt af Forsknings- og Uddannelsesministeriet og en del af GTS-netværket.