Kernefortælling

Vision og mission

DK-VAND er en certificeringsordning som sikrer, at produkterne i vandbanen fra boring til forbruger ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer, lugt eller smag til drikkevandet og at produkter med DK-VAND mærket dermed sikrer, at den høje danske drikkevandskvalitet bevares. Ordningen er grundlagt i 2014 af Den Danske plastrørsbranche, Teknologisk Institut, og de danske vandforsyningers organisationer DANVA og Danske Vandværker. DHI og DANCERT er tilknyttet som partnere og dækker henholdsvis Toksikologisk rådgivning og certificering.

DK-VAND ledes af en styregruppe der består af repræsentanter for producenter og forsyninger og deres organisationer, samt faglige eksperter. De mødes 2 gange årlig og sætter retningen for DK-VAND. Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg der er repræsentativt sammensat af styregruppens medlemmer. Formanden for styregruppen er også DK-VAND ordningens formand.

 

Arbejdet i DK-VAND retter sig mod visionen og er yderligere specificeret i 4 hovedområder som vi kalder de 4 U’er

Vi vil Udvikle ordningen til at favne alle produkter i vandbanen, udvikle nye kompetencer og viden igennem projekter og undersøgelser.

Vi vil Udfører ledelse af, og drive en certificeringsordning som en ”hvil i sig selv” ordning

Vi vil Udbrede DK-VAND ordningen til et større geografisk område

Vi vil Udfordre beslutningstagere i Danmark og Europa

DK-VAND arbejder for at synliggøre certificeringsordningen i vandbranchen samt for løbende at få flere produkter DK-VAND mærket, som på den måde  ”Gøre det nemt at gøre det rigtige” for både vandforsyninger, producenter og leverandører i  vandbranchen